Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ШЕПЕТIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБIНАТ”, 00373391Хмельницька , Шепетiвський р-н, 30403, м. Шепетiвка, вул. Старокостянтинiвське шосе, 31 +38 (03840) 4-10-44,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію sck.com.ua

Скачати файл