Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

для розміщення на офіційному сайті акціонерного товариства

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ 00373391
3.Місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька обл.,

м. Шепетівка,

вул. Старокостянтинівське шосе, 31

4. Міжміський код, телефон та факс: (03840) 4-10-44, 4-10-23
5. Електронна пошта адресата: office@sck.com.ua
6.Вид особливої інформації Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Читати далі…