Повідомлення про скликання акціонерів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! Чергові річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат», код ЄДРПОУ 00373391, місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31 (далі – Товариство), відбудуться «23» квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 30403, Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, …

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) для розміщення на офіційному сайті акціонерного товариства І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» 2. Код за ЄДРПОУ 00373391 3.Місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. …

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) для розміщення на офіційному сайті акціонерного товариства І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» 2. Код за ЄДРПОУ 00373391 3.Місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31 4. Міжміський …