Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) для розміщення на офіційному сайті акціонерного товариства І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» 2. Код за ЄДРПОУ 00373391 3.Місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. …

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) для розміщення на офіційному сайті акціонерного товариства І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» 2. Код за ЄДРПОУ 00373391 3.Місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31 4. Міжміський …

ІНФОРМАЦІЯ в порядку ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

ІНФОРМАЦІЯ в порядку ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»  Двадцять третє квітня дві тисячі вісімнадцятого року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ», на виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщує на власному веб-сайті таку інформацію: Станом на дату складення переліку акціонерів, які мають …

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні) 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський …

Повідомлення про проведення загальних зборів

Чергові річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат», код ЄДРПОУ 00373391, місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31 (далі – Товариство), відбудуться «24» квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 30403, Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31, будівля …